ESITTELYESINEHAKUHISTORIAINFOETUSIVU
Tehtaan vaiheita
Valmistus
Koristelu
 
Massa muovattiin esineeksi pyörivillä alustoilla (dreijoilla) tai valamalla massa kipsimuottiin. Muotoon kuivaneet esineet poltettiin ja sen jälkeen koristeltiin ja lasitettiin. Lasituksen jälkeen esineet poltettiin uudelleen.


Polttotekniikka parani huomattavasti, kun vanhat tornimaiset polttouunit korvattiin v. 1924 jatkuvakäyttöisillä tunneliuuneilla. Poltettavat esineet kulkevat tunneliuunin läpi polttovaunuissa. Uunin lämpötila kohoaa jaksoittain keskipaikkaa kohti, jossa avoliekit nostavat lämpötilan korkeimmilleen. Tämän jälkeen vaunut siirtyvät uunin jäähdytyspäähän.


Lasite parantaa esineen käyttöominaisuuksia ja on osa koristelua. Lasitteissa käytetään samoja raaka-aineita kuin massassa. Värit saadaan aikaan yleensä metallioksideilla. Arabian vanhimmat tuotteet lasitettiin kastamalla ne lasitesammioon. Upottamalla lasitetaan edelleen kaatimet, ym. syvät ja mutkikkaat esineet. Jo 1900-luvun alussa otettiin käyttöön paineilmalla toimivat lasituslaitteet, joiden avulla lasite voitiin suihkuttaa esineelle. Lasitusta alettiin koneistaa Arabiassa 1950-luvulla