ESITTELYESINEHAKUHISTORIAINFOETUSIVU
Esittely
Hakuohjeet
Leimat
 
Arabian tehtaan merkeillä eli kansankielellä pohjaleimoilla on suuri merkitys astioitten iän selvittämisessä. Ne ovat olleet merkki tehtaan takuusta tuotteelle: esine on aito ja se on hyväksytty jo ensimmäisessä lajittelussa virheettömäksi ja siten myyntikelpoiseksi tuotteeksi. Arabian pohjaleimoista ei ole pidetty säännöllisesti kirjaa. Nykyiset tiedot pohjaleimoista ja niiden käyttövuosista tehtaalla perustuvat Arabian ylityönjohtajan Edvin Lindqvistin selvitystyöhön 1970-luvulla. Vaikka hänen selvityksensä on kattava, ei esitettävä leimalista kuitenkaan ole täysin aukoton.

Leiman avulla esine voidaan tunnistaa Arabian tehtaan valmistamaksi, ajoittaa parhaimmillaan vuosikymmenen tarkkuudella ja todeta onko se ollut sekä kotimaassa että vientimaissa myynnissä. Tietokannan antamat valmistusajat perustuvat useisiin eri lähteisiin pohjautuvaan tutkimustietoon.

Joskus leimasta saadaan lisätietoa esineen käyttöominaisuuksista, koristeen tai massan nimestä ja valmistuskuukaudesta ja –vuodesta. Leiman 1949-1964 (katso esinehaku, leimat) alla numerot 12-62 antavat valmistusajaksi joulukuun 1962. Esimerkiksi Kurt Ekholmin suunnittelemassa astiastossa AH vuodelta 1935, on merkintä AH AINO 25 cm FERRA. Merkinnässä AINO on koristellun astiaston malli, 25 cm kertoo koon ja FERRA massan, joka on ferrafajanssi.

Pohjaleiman lisäksi esineissä voi olla massaan painettuja kirjain- ja numerotunnuksia, joista voidaan määrittää valmistusmassa, mallintekijän nimikirjaimet tai esineen ikä. Näitäkään koodeja ei ole käytetty johdonmukaisesti, eikä niiden selvittämiseen löydy yleispätevää ohjeistusta.

Arabian taideosaston ja taideteollisuusosaston suunnittelijat ovat signeeranneet työnsä. Monissa käsinmaalatuissa sarjatuotantoesineissä kauttaviivalla erotetuista kaksista nimikirjaimista ensimmäiset kertovat koristeen suunnittelijan (UP Ulla Procopé) ja toiset koristeen toteuttaneen maalaajan.

Toisen lajittelun esineissä eli niin sanotussa kakkoslaadussa ei yleensä löydy tehtaan leimaa, vain värillisiä pisteitä, leimattuja numeroita, merkintä kaksi roomalaisin numeroin (II) tai MADE IN FINLAND –teksti leimattuna. Uudemman kakkoslaadun tunnistaa siitä, että leiman yhteyteen ei ole merkitty sarjan nimeä.